Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpinu novērtēt peļu tēviņu sensori-motoro un depresijas uzvedību pēc smadzeņu traumas. Pelēm ir attīstījusies sensori-motorās funkcijas bojājums, bet nenovēro depresijas attīstību trīs mēneša pēc smadzeņu traumas;
  • projekta vidusposma atskaites sagatavošana;
  • uzsākts seksuālās uzvedības tests, lai novērtētu Sigma-1 receptora specifisko ligandu agonista PRE-084, antagonista BD1063 un  allostēriskā sigma-1 receptora modulatora ietekmi uz seksuālo, libido funkciju un spermatozoīdu funkciju pēc ilgstošas 42 dienas vadīšanas.

Publicēts: 02.03.2020.