Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 30.11.2019.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

•    veikta spermas paraugu analīze pelēm ar izmainītu Sigma-1 receptoru gēnu un salīdzināta ar kontroles pelēm. Noteikta spermatozoīda mitohondrija funkcija normālos apstākļos;

•    veikts seksuālās uzvedības tests, lai novērtētu Sigma-1 receptora specifisko ligandu agonista PRE-084 un antagonista BD1063 ietekmi uz seksuālo funkciju un spermatozoīdu funkciju;

•    uzsākts darbs pie manuskripta par uzvedības atšķirībām, tai skaitā depresijas, Sigma-1 receptora knockout pelēs, salīdzinot ar kontroles pelēm;

•   uzsākts eksperiments, kurā pelēm izraisa smadzeņu traumu, lai novērtētu depresijas attīstību un pēc tam pārbaudītu seksuālo uzvedību;

•    novembrī notika mobilitātes brauciens pie Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes (Swedish University of Agricultural Sciences)  Klīnisko zinātņu katedras / Reprodukcijas nodaļas (Department of Clinical Sciences/Division of Reproduction) profesora Anders Johannisson. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apgūta spermatozoīdu sagatavošana analizēšanai ar plūsmas citometru, veikti plūsmas citometrijas mērījumi, pārbaudot spermatozoīdu dzīvotspēju, mitohondriju membrānu potenciālu u.c.

Publicēts: 02.12.2019.