Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • analizēti spermas paraugi no peļu seksuālās uzvedības eksperimentiem;
  • noteikta spermatozoīda koncentrācija paraugos, novērtēta spermatozoīdu aglutinācija un kustīgums.

Publicēts: 02.11.2018.