Paveiktais laika periodā no 01.07.2017. līdz 31.10.2017.

Laika posmā no jūlija līdz oktobra beigām tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par jaunākajiem pētījumiem par dehidroepiandrosteronu (DHEA), kas ir endogēnais steroīdu hormons un sigma-1 receptora agonists, terapiju un tā ietekmi uz seksuālo funkciju. Tika veikta zinātniskās literatūras izpēte par depresijas modeļiem un to korektu novertēšanu un izpildīšanu eksperimantālajos dzīvnieku modeļos.

Projekta sākumā tika standartizēti apstākļi seksualās uzvedības testam, lai novērtētu sigma-1 receptora lomu seksuālāja funkcijā. Tika veikts seksuālās uzvedības tests, lai novērtētu peļu tēviņu seksuālo funkciju pēc pozitīvā alotēriskā sigma-1 receptora modulatora E1R akūtas ievadīšanas. Pārskata periodā tika validēta metode depresijas pazīmju izvērtēšanai pelēs. Pelēm nenovēro depresijas attīstīšanos trīs mēnešu laikā pēc vieglas un vidēji smagas smadzeņu traumas.

Pētījumos iegūtie rezultāti oktobrī prezentēti Latvijas Farmakologu biedrības organizētā starptautiskā konferencē „2nd International Conference in Pharmacology: From Cellular Processes to Drug Targets (ICP2017RIGA)” (https://www.icp2017riga.lu.lv/general-information/), kas notika Rīgā, 19.-20. oktobrī . B.Švalbe piedalījās konferencē ar stenda referātu „The evaluation of long time neurological disabilities in mice after traumatic brain injury”.

Publicēts: 01.11.2017.