Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par spermas mitohondriju funkciju fizioloģiskos un patfizioloģiskos apstākļos;
  • veikts pilota in vivo eksperiments seksuālās uzvedības novērtēšanas tests outbred SW līniju pelēs. Seksuālās uzvedības eksperimentus veica nepieredzējušiem peļu tēviņiem pēc pozitīvā alostēriskā sigma-1 receptora modulatora E1R akūtas ievadīšanas. Pēc seksuālās uzvedības testa no pelēm tika iegūta sperma, ko izmantoja mitohondriju funkcijas novērtēšanai;
  • pārskata periodā tika validēta peļu sēklvadu raustīšanas metode, piemeklējot labākos apstākļus un substrātus, lai iegūtu maksimālo rezultātu;
  • pārskata periodā tika analizēti peļu seksuālās uzvedības video faili. Apkopoti peļu spermas mitohondriju elpošanas eksperimentā iegūtie dati;
  • uzstāšanās ar mutisku referātu „Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā” Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas (ĶBMZN) sēdē 2018.g. 17.maijā. ĶBMZN sēdē tika prezentēti rezultāti par pozitīvā alostēriskā sigma-1 receptora modulatora E1R ietekmi uz seksuālo aktivitāti pieredzējušiem peļu tēviņiem;
  • populāri par seksuālās aktivitātes pētījumiem un pēcdoktorantūras projektu sabiedrība informēta  Latvijas sabiedriskā medija raidījumā “Izziņas impulss” 7. sērijā.

Publicēts: 02.08.2018.