Paveiktais laika periodā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • pabeigts seksuālās uzvedības tests, lai novērtētu Sigma-1 receptora specifisko ligandu agonista PRE-084, antagonista BD1063 un allostēriskā sigma-1 receptora modulatora ietekmi uz seksuālo, libido funkciju un spermatozoīdu funkciju pēc ilgstošas 42 dienas vadīšanas;
  • turpināts darbs pie manuskripta par uzvedības atšķirībām, tai skaitā depresijas, Sigmas-1 receptora knockout pelēs, salīdzinot ar kontroles pelēm;
  • tika veikts biopieejemības eksperiments pozitīvam allostēriskajam sigma-1 receptora modulatoram, lai noskaidrotu, vai tas spēj šķērsot sēklinieku-asins barjeru, un pēc cik ilga laika sasniedz maksimālo koncentrāciju sēkliniekos.

Publicēts: 02.06.2020.