Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte par DHEA (dehydroepiandrosterone) noteikšanu peļu smadzeņu audos un asins plazmā, izmantojot šķidruma hromatogrāfiju – tandēmā ar masas spektrometriju izmantošanu un FACS analīzes metodes izmantošanu spermas kvalitātes noteikšanā;
  • apkopoti peļu seksuālās uzvedības rezultāti par pozitīvā alotēriskā sigma-1 receptora modulatora E1R ietekmi uz peļu tēviņu seksuālo aktivitāti pēc akūtas-vienreizējas un hroniskas ievadīšanas. Akūta un hroniska E1R ievadīšana neietekmēja seksuālo uzvedību veseliem nepieredzējušiem un pieredzējušiem peļu tēviņiem;
  • pārskata periodā tika validēta metode depresijas pazīmju izvērtēšanai pelēs pēc smadzeņu traumas. Pelēm novēro depresijas attīstīšanos sešu mēnešu laikā pēc vieglas un vidēji smagas smadzeņu traumas.

Pētījumos iegūtie rezultāti februārī prezentēti Latvijas Universitātes organizētā Latvijas Universitātes 76. konferencē „Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija” sekcijas sēde Rīgā, Latvijā, kas notika 23. februārī . B.Švalbe piedalījās konferencē ar mutisku referātu „Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā”.

Publicēts: 02.05.2018.