Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

1. aktivitāte „Karnitīna koncentrācijas izmaiņu ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļiem”

Laika periodā no februāra līdz aprīlim veikti papildus eksperimentālie pētījumi, lai noskaidrotu ilgstoši (līdz 8 nedēļām) samazinātas karnitīna koncentrācijas ietekmi uz fiziskās aktivitātes rādītājiem netrenētiem dzīvniekiem.

      Uzsākti in vitro eksperimenti, izmantojot hipoksijas darba staciju, kas nodrošina šūnu inkubāciju precīzi regulējamās skābekļa un ogļskābās gāzes koncentrācijās, kā arī paraugu sagatavošanu analīzei, neizmainot inkubācijas apstākļus. Veikti in vitro eksperimenti, izmantojot nieru (HEK293) un aknu (HepG2) šūnu līnijas, lai noteiktu laika atkarīgas hipoksijas inducētā faktora proteīna un mērķgēnu ekspresijas izmaiņas, gamma butirobetaīna ietekmi uz HIF mērķgēnu ekspresijas izmaiņām un HIF transkripcionālo aktivitāti, izmantojot HRB5 šūnu līniju.
      Veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par samazinātas karnitīna koncentrācijas ietekmi uz fizisko aktivitāti, papildus karnitīna uzņemšanas ietekmi uz organisma atjaunošanās spējām pēc fiziskas slodzes, kā arī par molekulārajām izmaiņām skeleta muskuļaudos ilgstošas fiziskas slodzes laikā un pēc slodzes.
    Par pēcdoktorantūras projekta izpildes gaitu 26. februārī tika ziņots Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes sēdē.

Publicēts: 02.05.2018.