Projekta vadošā pētnieka H.Biverstāla dalība 20. Zviedrijas proteīnu struktūras un funkciju konferencē

No 2016. gada 17. jūnija līdz 20. jūnijam Tālbergā, Zviedrijā norisinājās 20.Zviedrijas proteīnu struktūras un funkciju konference (2016 SweProt), starp kuras organizētājiem bija arī organizācija „Zviedrijas strukturālās bioloģijas tīkls” (SBNet) un Zviedrijas bioķīmijas, biofizikas un molekulārās bioloģijas sabiedrība (SFBBM).

SweProt konference piesaistīja dalībniekus ar interesantu zinātnisko programmu, apskatot būtiskākos sasniegumus Zviedrijas strukturālajā bioloģijā, kā arī ar iespēju nodibināt kontaktus ar pētnieku grupām no visas Zviedrijas – Tālbergas konferenci apmeklēja aptuveni 150 dalībnieki.

19.jūnijā notikušajā informatīvo stenda plakātu sesijā H. Biverstāls informēja konferences dalībniekus par OSI notiekošo pētījumu, uzsverot NFI atbalstu projekta īstenošanā, līdzīgi kā 2015.gadā apmeklētās ISMAR konferences laikā. Papildus tam, konferences apmeklēšana bija iespēja gūt ieskatu par proteīnu pētniecības jaunākajām tendencēm, kas varētu tikt pielietotas NFI projekta īstenošanā.

IMG_0423_Henrik