Paveiktais laika periodā no 01.12.2018. līdz 28.02.2019.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Turpināts darbs pie patentspējīgu, 3. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās ADME īpašības, selektivitāti pret katepsīnu D un aktivitāti asinsšūnu testos.Veikta Plm V fragmentu trāpījumu analīze un papildus raksturošana.

Turpināts darbs pie SAR izveidošanas PfSub1 peptīdiskajiem inhibitoriem ar alternatīvu katalītiskā serīna saistošo grupu.

Turpināts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru izveides, kas mērķēti uz Plm IX un X subtipu inhibēšanu. Veikta jaunsintezēto inhbitoru enzimātiskās aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV un katepsīnu.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

07.01.2019. izdevumā SLAS Discovery publicēts 8.novembrī akceptēts  raksts: https://doi.org/10.1177/2472555218816276

Publicēts 07.03.2019.