Paveiktais laika periodā no 01.09.2018. līdz 30.11.2018.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Veikts darbs pie patentspējīgu, 3. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās ADME īpašības, selektivitāti pret katepsīnu D un aktivitāti asinsšūnu testos.

1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”

Ekspresēts Plm V subtips, veikta tā sekmīga uznešana uz virsmas plazmona rezonanses (SPR) čipa.

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”

Dizainēti vairāki nepeptīdisko Plm IX un X inhibitoru kemotipi, izmantojot Plm IX un X homoloģijas modeļus.

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”

Turpināts darbs pie SAR izveidošanas PfSub1 peptīdiskajiem inhibitoriem ar alternatīvu katalītiskā serīna saistošo grupu
Veikts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru izveides, kas mērķēti uz Plm IX un X subtipu inhibēšanu.

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”
  • veikta jaunsintezēto  inhbitoru enzimātiskās  aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV un katepsīnu D
  • veikta aminospirtu pretmalārijas darbības mehānisma papildus pētījumi (sadarbībā ar prof. M. Blackman)
  • veikta PfSub1 inhibitoru aktivitātes pārbaude (sadarbībā ar prof. M. Blackman)
  • veikta sintezēto savienojumu ūdens šķīdības  noteikšana.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

  • publikācijas manuskripts 12. novembrī akceptēts publicēšanai izdevumā SLAS Discovery
  • publikācijas manuskripts 28. novembrī akceptēts publicēšanai izdevumā Eur. J. Med. Chem.
  • viens publikācijas manuskripts – sagatavošanas stadijā.

Publicēts 07.12.2018.