Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Izveidota patentējama Plm inhibitoru 3. sērija. Turpināts darbs pie 4. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās zāļvielu īpašības.

Veikts 3. un 4. sērijas aminospirtu inhibitoru dokings Plm modelī un veikta Plm inhibitoru dokinga analīze.

Turpināts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru izveides, kas mērķēti uz Plm IX un X subtipu inhibēšanu. Veikta papildus PfSub1 peptīdisko  inhibitoru piemēru iegūšana.

Veikta jaunsintezēto inhbitoru enzimātiskās aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV un katepsīnu D.  Veikta PfSub1 inhibitoru aktivitātes pārbaude (sadarbībā ar prof. M. Blackman).

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Publikācijas manuskripts publicēts 7. maijā:  J. Med. Chem. 2019, 62, 20, 8931-8950. Iesniegts pirmais patenta pieteikums.

Publicēts 06.09.2019.