Paveiktais laika posmā no 01.01.2020. – 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • ar mērķi iegūt Rukaparība selēna analogu, izejot no 2-brom-5-fluorbenzoskābes tika veikta 5-fluor-N-(2-hidroksietil)-2-((trimetilsilil)etinil)benzamīda sintēze;
  • uzsākta Ebselēna atvasinājumu sintēze. No 2-jodizoftālskābes 5 stadiju reakcijā iegūts N-(1-benzilpiperidīn-4-il)-2-jodoizoftalamīds;
  • turpināta Rukaparība selēna analoga sintēze. No metil 5-fluor-3-nitro-2-(((trifluormetil)sulfonil)oksi)benzoāta divu stadiju reakcijās iegūts metil 3-amino-2-((4-((dimetilamino)metil)fenil)etinil)-5-fluorbenzoāts un veikta tā reakcija ar in situ iegūto nātrija selenīdu caur amonija sāls ģenerēšanos;
  • turpināta Ebselēna atvasinājumu sintēze. Veikta metil 3-((1-benzilpiperidīn-4-il)karbamoil)-2-jodobenzoāta reakcija ar in situ iegūto nātrija diselenīdu. Rezultātā iegūts attiecīgais diselenīds;
  • no metil 2-(metiltio)benzoāta divu stadiju reakcijās iegūts gala produkts – 2-((1-benzilpiperidīn-4-il)-ons.

Publicēts: 10.04.2020.