LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

Projekta Nr.
8.2.2.0/20/I/006
Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums
8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. kārta
Projekta īstenotājs un vadošais partneris
Latvijas Universitāte
Projekta sadarbības partneri
APP “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””, APP “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, APP “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”, Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Nodibinājums “Baltic Studies Centre”
Projekta īstenošanas laiks
01.07.2021.-31.10.2023.
Projekta kopējais finansējums
4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)
Projekta mērķis

Akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās un vietējā un starptautiskā personāla piesaistes veicināšana.

Projekta galvenie rezultāti

Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.