Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana

Projekta Nr.
lzp-2019/1-0220
Projekta vadītājs
Dr.chem. Liene Grigorjeva
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2020-2022)
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta kopējais finansējums
EUR 300 000,00

C-H saites aktivēšana un funkcionalizēšana ir salīdzinoši jauna metode, kura šobrīd pasaulē tiek plaši pētīta . Liela daļa no šāda veida pārejas metālu katalizētajām reakcijām ir panāktas, izmantojot dārgmetālu katalizatorus (Pd, Rh, Ru), kuri ir uzrādījuši gan lielisku reaģētspēju, gan selektivitāti. Diemžēl šie dārgmetāli dabā ir reti sastopami, tāpēc to cena ir relatīvi augsta, kā arī tiem piemīt zināma toksicitāte. Iepriekš minēto iemeslu dēļ, jaunu metožu izstrāde, kuros izmantotu lētākus, vieglāk pieejamus, pirmās rindas pārejas metālu katalizatorus (kobalts) ir ļoti vēlama. 

Projekta galvenais mērķis ir jaunu, ērtu un praktisku kobalta katalizētu C-H funkcionalizēšanas metožu izstrāde, izmantojot substrātā esošās vāji koordinējošās virzošās grupas. Jauniegūtās metodes tiks optimizētas, kā arī tiks pētīti to ierobežojumi un substrātu klāsts. Projektā tiks attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls dabaszinātņu, respektīvi, ķīmijas jomā, kas Latvijai ir salīdzinoša priekšrocība un kas ir nozīmīga tautsaimniecības transformācijas procesā, līdz ar to, tas atbilst VSS principiem.

 Projekta laikā plānots izstrādāt 3 starptautiskas publikācijas, kā arī atspoguļot projekta rezultātus 3 starptautiskās zinātniskajās konferencēs.