Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.

Projekta izpildē iesaistītais jaunais zinātnieks, Latvijas Universitātes doktorants Kārlis Vilks piedalījās 2019. gada Ēnu dienas pasākumā 13. februārī, popularizējot 7 skolēniem farmācijas studijas un pētniecību laboratorijā kā potenciālu nākotnes darba vietu.

Šobrīd turpinās arī 3. un 4. darba uzdevuma izpilde, kuros nosakām trimetillizīna un GBB lomu mitohondriju funkcionēšanā un samazinātu acilkarnitīnu izraisītās fenotipiskās izmaiņas. Pārskata periodā tika noteikts, ka TMLHE-/- peļu sirdīs mitohondrijiem ir mazāki funkcionālie bojājumi pēc išēmijas-reperfūzijas. No TMLHE-/- sirdīm izolētiem intaktiem mitohondrijiem tika novērots tāds pats elpošanas ātrums kā kontroles dzīvniekiem. Šie rezultāti liecina, ka ierobežota karnitīna pieejamība TMLHE-/- dzīvniekiem būtiski neietekmē piruvāta un taukskābju metabolisma ātrumu mitohondrijos. Pētot mitohondriju funkcionalitāti sirds šķiedrās pēc išēmijas-reperfūzijas, kontroles dzīvniekos bija būtiski mazāka no OXPHOS atkarīgā elpošana un skābekļa izmantošanas efektivitāte. Tā rezultātā pēc išēmijas un reperfūzijas bija palielināts reaktīvo skābekļa radikāļu (ROS) daudzums mitohondrijos. TMLHE-/- peļu sirdīs riska zonā sirds mitohondriju elpošana un tās efektivitāte bija pilnībā saglabāta. Turklāt pēc išēmijas-reperfūzijas TMLHE-/- peļu siržu mitohondrijos ROS veidošanās bija 2-3 reizes zemāka. Kopā ņemot, šie rezultāti liecina, ka, TMLHE-/- pelēm, sirds mitohondriālā funkcionalitāte tiek pasargāta pret išēmijas-reperfūzijas izraisītiem bojājumiem.

Rezultāti tiek apkopoti publikācijā: Liepinsh E et al. Low cardiac content of long-chain acylcarnitines in N6-trimethyllysine dioxygenase knockout mice prevents ischemia-reperfusion-induced mitochondrial and cardiac damage.

Publicēts: 02.03.2020.