Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.

Projektā turpinājām 1. darba uzdevuma izpildi, kura ietvaros tika veikta peļu TMLHE -/- pavairošana un fenotipēšana. Projektu fenotipēšanas programma ir pabegta. Esam novērojuši fenotipu atšķirības starp kontroles un TMLHE-/- pelēm, kas turpmāk tiks precizētas padziļinātos pētījumos. Šobrīd turpinās arī 3. un 4. darba uzdevuma izpilde, kurās nosakām trimetillizīna un GBB lomu mitohondriju funkcionēšanā un samazinātu acilkarnitīnu izraisītās fenotipiskās izmaiņas. Pārskata periodā tika noteikts, ka TMLHE-/- peļu sirdis ir pasargātas pret išēmijas-reperfūzijas izraisītajiem bojājumiem. Pētījumos TMLHE-/- peļu sirdīs novērojām mazāku infarkta izmēru, salīdzinot ar kontroles pelēm. Šo efektu novērojām gan peļu mātītēs, gan tēviņos. Nākamajos pētījumos salīdzināsim, vai atšķiras kontroles un TMLHE-/- peļu mitohondriju funkcionālie bojājumi pēc išēmijas-reperfūzijas. Par šiem rezultātiem tiks sagatavots stenda referāts COST akcijas Cardioportection 6. zinātniskajā konferencē, kā arī publikācijas manuskripts.

Bez minētajiem rezultātiem vēl tika publicēts apskatraksts: Makrecka-Kuka M, Liepinsh E, Murray AJ, Lemieux H, Dambrova M, Tepp K, Puurand M, Käämbre T, Han WH, de Goede P, O’Brien KA, Turan B, Tuncay E, Olgar Y, Rolo AP, Palmeira CM, Boardman NT, Wüst RCI, Larsen TS. Altered mitochondrial metabolism in the insulin-resistant heart. Acta Physiol (Oxf). 2019 Dec 16:e13430. doi: 10.1111/apha.13430

Publicēts: 02.12.2019.