Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

Projektā turpinājām 1. darba uzdevuma izpildi, kura ietvaros tika veikta peļu TMLHE -/- pavairošana un fenotipēšana. Projektu fenotipēšanas programmas īstenošanai izmantojām dažādus testus enerģijas metabolisma raksturošanai, ar to saistītajai gēnu un proteīnu ekspresijai, glikozes tolerances testu un enerģijas substrātu uzņemšanas mērījumus audos. Saskaņā ar plānu šobrīd veikta lielākā daļa no plānotajiem fenotipēšanas mērījumiem. Arī šajā posmā esam novērojuši fenotipu atšķirības starp kontroles un TMLHE-/- pelēm, kas turpmāk tiks precizētas padziļinātos pētījumos.

Šobrīd uzsāktas arī 3. un 4. darba uzdevuma izpilde, kurā jānosaka trimetillizīna hidroksilāzes enzīma loma mitohondriju funkcionēšanā un samazinātu acilkarnitīnu izraisītās fenotipiskās izmaiņas .

Pārskata periodā notika uzstāšanās ar stenda referāts Sirds un vaskulārā metabolisma biedrības ikgadējā konferencē (SHVM 17th Annual Scientific Sessions:Targeting metabolic pathways to treat cardiovascular diseases), kas notika no 23. līdz 26. jūnijam Amsterdamā. Referāta nosaukums „Constitutional deletion of N6-trimethyllysine dioxygenase protects against ischemia-reperfusion-induced damage in mice hearts”.

Publicēts: 31.08.2019.