Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019.

Projektā turpinājām 1. darba uzdevuma izpildi, kura ietvaros tika veikta peļu TMLHE -/- pavairošana un fenotipēšana (1. att.).  Projektu fenotipēšanas programmas īstenošanai izmantojām dažādus testus gan brīvprātīgās, gan piespiedu fiziskās aktivitātes izvērtēšanai TSE PhenoMaster sprostu un tredmil sistēmā. Kardiovaskulārā funkcija tika novērtēta, izmantojot ehokardiogrāfiju (Philips) un izolētās sirds sistēmu (PowerLab, AD Instruments). Endotēlija funkcija tika pētīta izolētos aortu gredzenos. Saskaņā ar plānu šobrīd paveiktas dkvas trešdaļas no plānotajiem fenotipēšanas mērījumiem. Esam novērojuši fenotipu atšķirības starp kontroles un TMLHE-/- pelēm, kas turpmāk tiks precizētas padziļinātos pētījumos.

Par TMLHE -/- atšķirībām sirds infarktu eksperimentā sagatavots stenda referāts Sirds un vaskulārā metabolisma biedrības ikgadējā konferencē (SHVM 17th Annual Scientific Sessions:Targeting metabolic pathways to treat cardiovascular diseases), kas šogad notiks no 23. līdz 26. jūnijam Amsterdamā. Referāta nosaukums „Constitutional deletion of N6-trimethyllysine dioxygenase protects against ischemia-reperfusion-induced damage in mice hearts”.

projektam_1.att

1.attēls. Plānotā fenotipēšanas stratēģija, ar zaļu paveiktie pētījumi

Publicēts: 31.05.2019.