Jaunu SERM/SERD aģentu izstrāde

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus SERM/SERD (selektīvu estrogēna receptoru modulatoru/selektīvu estrogēna receptoru degradētāju [degrader]) aģentus, lai izstrādātu jaunas potenciālas zāļu vielas ER+ (estrogēna receptoru pozitīvu) audzēju ārstēšanai.

PēcdoktorantsDr. chem. Edgars Paegle
Zinātniskais konsultantsDr. chem. Pāvels Arsenjans

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 3 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
 • 1 patenta pieteikuma sagatavošana
Pētniecības pieteikuma numurs1.1.1.2/VIAA/3/19/584
Projekta ieviešanas vietaLatvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 734,98 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,57 EUR)

Publicēts 07.02.2020.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • 12. februārī piedalījos biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) rīkotajā „Ēnu dienā”;
 • brilanestranta un arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes metožu izstrāde;
 • arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes metožu izstrāde. Pārskata periodā kopā iegūti 6 mērķa savienojumi bioloģiskās aktivitātes testu veikšanai arzoksifēna/etacstila analogu saimē.
Publicēts: 07.05.2020.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • Maijā turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes. Iegūti 12 jauni iepriekš nepublicēti savienojumi, kuri ir aprakstīti, izmantojot organisko savienojumu raksturošanai vispārpieņemtās metodes (KMR, GH-MS, LC-MS, HRMS u.c.);
 • jūnijā iegūti 11 jauni iepriekš nepublicēti savienojumi, kuri ir aprakstīti, izmantojot organisko savienojumu raksturošanai vispārpieņemtās metodes;
 • jūlijā ir turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes – ir iegūti 5 mērķa savienojumi bioloģiskās aktivitātes testu veikšanai arzoksifēna/etacstila analogu saimē, kā arī sagatavots manuskripts sintēzes metožu un iegūto vielu aprakstam.
Publicēts: 07.08.2020.
Paveiktais laika periodā no 01.08.2020. līdz 31.10.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • augustā ir turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes. Šajā mēnesī ir iegūts 1 mērķa savienojums bioloģiskās aktivitātes testu veikšanai arzoksifēna/etacstila analogu saimē, kā arī iesākta sēru saturošas standartvielas (SERM/SERD hibrīds) sintēze;
 • septembrī turpināta sēru saturošas standartvielas (SERM/SERD hibrīds) sintēze, kā arī veikts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes;
 • oktobrī pabeigta sēru saturošas standartvielas (SERM/SERD hibrīds) sintēzi, kā arī iegūti 2 mērķa savienojumi bioloģiskās aktivitātes testu veikšanai arzoksifēna/etacstila analogu saimē.

Publicēts: 09.11.2020.

Paveiktais laika periodā no 01.11.2020. līdz 31.01.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • novembrī ir turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes, kā rezultātā ir iegūts 1 mērķa savienojums bioloģiskās aktivitātes testu veikšanai arzoksifēna/etacstila analogu saimē. Šajā mēnesī ir iesākta LSZ102 sintēze;
 • decembrī ir turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes, kā arī pie LSZ102 sintēzes. Ir uzsākta arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes eksperimentālās daļas aprakstīšana;
 • janvārī ir turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes, kā arī pie LSZ102 sintēzes. Tiek turpināta arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes eksperimentālās daļas aprakstīšana.

Publicēts: 08.02.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila sēru un selēnu saturošu analogu sintēzes, kā arī pie LSZ102 sintēzes, kā rezultātā ir iegūti divi mērķa savienojumi sēru saturošo analogu rindā;
 • uzsākts darbs arī selēnu saturošu arzoksifēna analogu sintēzē, kā arī tiek turpināta arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes eksperimentālās daļas aprakstīšana;
 • turpināts darbs  selēnu saturošu arzoksifēna analogu sintēzē, kā rezultātā tika iegūti 4 mērķa savienojumi šo savienojumu saimē;
 • dalība Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma satura veidošanā, izstrādājot populārzinātniskas viktorīnas saistībā ar ķīmiju un medicīnu.
Publicēts: 07.05.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila sēru un selēnu saturošu analogu sintēzes, kā rezultātā ir iegūti divi mērķa savienojumi selēna analogu rindā. Maijā uzsākti iegūto savienojumu bioloģiskās aktivitātes pētījumi;
 • iegūts viens mērķa savienojums arzoksifēna/etacstila selēna analogu rindā, ar ko arī noslēdzās darbs šo savienojumu grupā. Turpināti iegūto savienojumu bioloģiskās aktivitātes pētījumi, un sagatavota postera prezentācija dalībai konferencē RICT 2021;
 • jūlijā strādāts pie aarzoksifēna/etacstila analogu sintēzes praktiskās daļas apraksta veidošanu, un iesākts darbs pie elacestranta selēna analogu sintēzes;
 • laikā no 7. līdz 9. jūlijam ar postera prezentāciju ”SYNTHESIS AND ACTIVITY OF BENZO[B]SELENOPHENE BASED SERM AGENTS” piedalījos konferencē RICT 2021 (56TH International Conference on Medicinal Chemistry).
Publicēts: 09.08.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts darbs pie arzoksifēna selēna analogu sintēzes, kā rezultātā šo savienojumu rindā ir iegūti divi mērķa savienojumi;
 • tiek turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes;
 • iegūti divi mērķa savienojumi arzoksifēna selēna analogu rindā;
 • turpināts darbs arī selēnu saturošu arzoksifēna/etacstila analogu sintēzē, kā rezultātā tika iegūts 1 mērķa savienojumi šo savienojumu saimē.
Publicēts: 08.11.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts darbs pie arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu analogu sintēzes, kā rezultātā ir iegūti divi mērķa savienojumi selēna analogu rindā, tādējādi noslēdzot darbu šīs savienojumu grupas mērķa savienojumu sintēzē;
 • tiek gatavots publikācijas manuskripts, kas ietver arzoksifēna selēna anlogu sintēzi un bioloģisko aktivitāti;
 • pabeigti arzoksifēna/etacstila selēnu saturošu karbonilatvasinājumu in vitro citotoksicitātes pētījumi;
 • uzsākts paplašināts pētījums par jaunu benz[b]telurofēna atvasinājumu sintēzes metodi.
Publicēts: 08.02.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.02.2022. līdz 30.04.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpinās darbs pie elacestranta analogu sintēzes un publikācijas manuskripta gatavošanas, kas ietver arzoksifēna selēna anlogu sintēzi un bioloģisko aktivitāti;
 • turpināts paplašināts pētījums par jaunu benz[b]telurofēna atvasinājumu sintēzes metodes izstrādi;
 • tika uzsākta virtuālā mobilitāte sadarbībā ar Prof. Claudio Santi (Itālija, Perudžas Universitāte);
 • turpināti pētījumi par iegūto potenciālo SERM/SERD aktivitātes savienojumu spēju saistīties ar alfa-estrogēna receptoriem, izmantojot laikā atrisinātas fluorescences rezonanses enerģijas pārneses spektroskopiju (TR-FRET).
Publicēts: 09.05.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2022. līdz 31.07.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • tika turpināti pētījumi par iegūto potenciālo SERM/SERD aktivitātes savienojumu spēju saistīties ar alfa-estrogēna receptoriem,  kā rezultātā ir iegūti pirmie dati, kas liecina par jauno savienojumu augsto saistīšanās spēju;
 • veiksmīgi noslēgta virtuālā mobilitāte sadarbībā ar Prof. Claudio Santi (Itālija, Perudžas Universitāte);
 • turpinās darbs pie publikācijas manuskripta gatavošanas, kas ietver arzoksifēna selēna analogu sintēzi un bioloģisko aktivitāti;
 • no 3. līdz 6. jūlijam piedalījos konferencē „Balticum Organicum Syntheticum 2022”, kurā virtuāli prezentēju stenda referātu ar nosaukumu „Simple Access to Benzo[b]tellurophenes”.
Publicēts: 08.08.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.08.2022. līdz 31.10.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināts paplašināts pētījums par jaunu benz[b]telurofēna atvasinājumu sintēzes metodi;
 • turpināti sintezēto savienojumu in vitro citotoksicitātes pētījumi uz H9c2(2-1) (žurku kardiomiocīti), MCF-7 (cilvēka adenokarcinomas) un MCF-7 Tam1 (tamoksifēna rezistenta cilvēka adenokarcinoma) šūnu līnijām;
 • pabeigts paplašinātais pētījums par jaunu benz[b]telurofēna atvasinājumu sintēzes metodi, kā arī uzrakstīts publikācijas manuskripta literatūras apskats.

Publicēts: 08.11.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.11.2022. līdz 31.01.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināti sintezēto savienojumu in vitro citotoksicitātes pētījumi uz H9c2(2-1) (žurku kardiomiocīti), MCF-7 (cilvēka adenokarcinomas) un MCF-7 Tam1 (tamoksifēna rezistenta cilvēka adenokarcinoma) šūnu līnijām;
 • žurnālā European Journal of Organic Chemistry tika pieņemts publicēšanai raksts, kurā apkopoti jaunas 2-arilbenz[b]telurofēna atvasinājumu sintēzes metodes pētījumu rezultāti;
 • uzsākta patenta pieteikuma gatavošana.

Publicēts: 08.02.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2023. līdz 30.06.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • sagatavoti un iesniegti 2 publikāciju manuskripti SCI žurnālos (IF > 50% no zinātnes nozares vidējā) par arzoksifēna/etacstila selēna analogu sintēzi un bioloģisko aktivitāti;
 • sagatavots un iesniegts 1 patenta pieteikums;
 • sagatavota projekta noslēguma atskaite.

Publicēts: 30.06.2023.