Jaunas uz 19F KMR balstītas metodes patoloģiskā tau proteīna kā Alcheimera slimības terapeitiskā mērķa strukturālajiem pētījumiem

Projekta Nr.
lzp-2019/1-0224
Projekta vadītājs
Prof. Kristaps Jaudzems
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2020-2022)
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta kopējais finansējums
EUR 151 470,00

Alcheimera slimība un citas tauopātijas rada nopietnu veselības aprūpes izaicinājumu, kā arī vairākas neapmierinātas medicīniskās vajadzības kā efektīvi instrumenti un terapijas, kas palīdzētu šo slimību novēršanā, diagnostikā un ārstēšanā. Visas tauopātijas ir saistītas ar tau proteīna patoloģisko formu agregāciju, kas smadzenēs izraisa neirofibrilārus mezglus, to padarot par perspektīvu slimību terapijas mērķi. Tomēr joprojām trūkst izpratnes par faktoriem un konformacionālām izmaiņām tau oligomerizācijas un neirofibrilāro mezglu veidošanās laikā, kas noved pie specifiskām patoloģijām. 

Šī projekta mērķis ir izpētīt tau agregācijas patoloģisko formu virzienā notiekošās strukturālās un dinamiskās pārmaiņas, izveidojot inovatīvas pieejas, kuru pamatā ir šķīduma un cietvielu kodolmagnētiskā rezonanse (KMR). 

Mēs izmantosim inovatīvas metodoloģijas un jaunas pieejas ar 19F izotopiem iezīmētu aminoskābju sintēzei un inkorporēšanai proteīnos kopā ar augstas jutības KMR eksperimentiem, lai iegūtu tau proteīna un tā variantu strukturālo un funkcionālo raksturojumu monomērā, oligomērā un filamenta stāvokļos, kas attiecas uz slimību. Projektam būs liels ieguvums no sadarbības ar H2020-MSCA-RISE InterTAU projekta partneriem. Projekta rezultāti veidos pamatu jaunām inovācijām Alcheimera slimības un citu tauopātiju ārstēšanā.