Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.10.2017.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

–  veikta devas un laika atkarīga metabola fenotipēšana lipopolisaharīda izraisīta sepses modelī.  Eksperimentu rezultātā turpmākajiem pētījumiem tika izvēlēta optimāla deva (10 mg/kg) un divi laika punkti (4 st – akūta fāze un 24 st – atgūšanas fāze);

–  tika validētas metodes audu specifisku mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai;

– tika veikta mitohondriju funkcionalitātes novērtēšana lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī dažādos orgānos (sirdī, smadzenēs, nierēs), kā arī dažādās slimības attīstības fāzēs –  4 st (akūtā fāze) un 24 st (atgūšanās fāze);

–  uzsākta asins šūnu izolēšanas metodes validācija turpmākajiem in vitro pētījumiem;

– turpinot pētījumus, tika noteikta enerģijas metabolismā iesaistīto un iekaisuma procesos iesaistīto gēnu ekspresija lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī dažādos orgānos (sirdī, smadzenēs, nierēs), kā arī dažādās slimības attīstības fāzēs –  4 st (akūtā fāze) un 24 st (atgūšanās fāze);

– pabeigta žurku leikocītu izolēšanas metodes validācija turpmākajiem in vitro pētījumiem;

– septembrī tika noteikti bioķīmiskie parametri un plazmas orgānu bojājuma un iekaisuma marķieri lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī dažādās slimības attīstības fāzēs;

– oktobrī veikta no laika atkarīga sirds mitohondriju funkcionalitātes izpēte lipopolisaharīda (LPS) izraisītas sepses modelī;

– papildus minētajam, veikta LPS-izraisīta iekaisuma in vitro modeļa validācija, izmantojot izolētus žurku leikocītus;

– dalība ar stenda referātu 2nd International Conference in Pharmacology: From Cellular Processes to Drug Targets Rīgā, 2017. gada 19.-20. oktobrī.

Publicēts: 01.11.2017.