Paveiktais laika periodā no 01.04.2020. līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– sagatavots un iesniegts izskatīšanā publicēšanai SCI žurnālā manuskripts par taukskābju metabolismu ietekmējošo savienojumu (FASN un  KPT2 inhibitori, AMPK aktivators) efektivitāti lipopolisaharīda izraisītas endotoksiskā šoka sirds bojājumā;

– ņemot vērā projekta izpildes laikā iegūto pieredzi par iekaisumu un imūnomodulēšanas izpēti, maijā sadarbībā ar Danylo Halytsky Ļvova Valsts Medicīnas universitāti (Ļvova, Ukraina) tika sagatavots un iesniegts projekts Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam.

Publicēts: 29.05.2020.