Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par mitohondriju funkciju dažādos audos un asins šūnās sepses gadījumā un CNS traucējumiem pēc sepses;
  • veikti eksperimenti un analizēti paraugi kodola faktora-kappa B (NF-kB) signālceļa inhibitora efektivitātes novērtēšanai lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī;
  • turpināti in vitro eksperimenti par taukskābju metabolītu lomu imūnā atbildē asins šūnās un šūnu kultūrās. Apgūtas metodes un veikti pilot-eksperimenti imūnas atbildes novērtēšanai asins šūnās, izmantojot plūsmas citometrijas analīzi;
  • notika mobilitātes brauciens uz Insbrukas Medicīnas universitāti. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apgūtas jaunākās metodes eksperimentos mitohondriju fizioloģisku funkciju novērtēšanai asins šūnās (leikocītos un trombocītos); veikti pilot-eksperimenti mitohondriju     funkcionalitātes noteikšanai asins šūnās un taukskābju oksidācijas noteikšanai smadzeņu audos;
  • pabeigts darbs pie manuskripta melnraksta par audu specifisku mitohondriālo bojājumu lipopolisaharīda izraisītas sepses modelī;
  • uzstāšanās ar mutisko referātu „ Mitohondriji un multi-orgānu disfunkcija sepsē – jaunu zāļu mērķu meklējumi” par projektā iegūtiem rezultātiem Latvijas Farmakoloģijas biedrības 2018. gada pavasara sēdē, kas notika 16.aprīlī.

Publicēts 02.05.2018.