Paveiktais laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Pārskata periodā tika veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par taukskābju metabolismu lomu iekaisumu procesos un makrofāgu polarizāciju, kā arī par kalcineurīna/NFAT signālceļa nozīmi enerģijas metabolismā
  • veikti eksperimenti, lai novērtētu laika atkarīgas izmaiņas monocītu enerģijas metabolismā iekaisumu procesos, turklāt tika novērtēta arī Kalcineurīna/NFAT signālceļa inhibitoru ietekme uz enerģijas metabolisma monocītos
  • veikti eksperimenti par acilkarnitīnu lomu makrofāgu polarizācijā, izmantojot palmitoilkarnitīnu un acilkarnitīnu metabolisma inhibitoru. Papildus veikti eksperimenti taukskābju metabolismu un slāpekļa oksīda ietekmējošo savienojumu (FASN un  iNOS inhibitori) efektivitātes novērtēšanai lipopolisaharīda izraisītas endotoksiskā šoka modelī
  • uzsākts darbs pie kopīga manuskripta ar Translācijas medicīnas centra, starptautisko klīnisko pētījumu centra Sv.Annas universitātes slimnīcā, Šūnu un molekulāras imunoregulācijas grupu par Kalcineurīna/NFAT signālceļa inhibitoru ietekme uz monocītu enerģijas metabolismu
  • pieņemts publicēšanai manuskripts “Mitochondrial function in the kidney and heart, but not the brain, is mainly altered in an experimental model of endotoxaemia” Makrecka-Kuka et al Shock. 2019 Jan 9. doi: 10.1097/SHK.0000000000001315.

Publicēts: 02.04.2019.