Hirālu bora reaģentu pielietojums Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijās

Projekta Nr.
lzp-2020/2-0045
Projekta vadītājs
Dr.chem. Gints Šmits
Projekta īstenošanas ilgums
13 mēneši (2020-2021)
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta kopējais finansējums
EUR 100 389,00

Projekta ietvaros plānots pētīt ahirālu substrātu Airlanda – Klaizena pārgupēšanās reakcijas, izmantojot hirālus bora reaģentus. Lai izstrādātu lietotājiem draudzīgus reaģentus, iecerēts pētīt ērtas iegūšanas metodes izstrādi un pielietojumu, kā arī teorētiskos reaģētspējas aspektus.

Mūsu sākotnējie pētījumi skaidri parāda šo reaģentu potenciālu enantioselektīvās un diastereoselektīvās Airlanda – Klaizena pārgrupēšanās reakcijās diaizvietotu piperidīnu sintēzei, kuri ir plaši izplatīts strukturāls fragments korinante-tipa alkaloīdos. Plānots pētīt šīs ķīmiskās pārvērtības tālākus pielietojumus un iegūto piperidīnu izmantošanu bioloģiski nozīmīgu dabasvielu iegūšanai.

Viens no galvenajiem mērķiem ir veikt emetīna totālo sintēzi. Ir pierādīts, ka šī dabasviela inhibē MERS-CoV vīrusa dzīves cikla sākuma posmu.

Lai sasniegtu projekta mērķus, ir nokomplektēta pieredzējušu pētnieku komanda ar pieredzi kā teorētiskajā tā arī sintētiskajā ķīmijā.