Paveiktais laika periodā no 01.11.2019. līdz 31.01.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veikta iepriekšējā periodā iegūto savienojumu struktūras raksturošana ar kodolmagnētiskās rezonanses un elementanalīzes palīdzību, lai noteiktu piemērotāko jonapmaiņas reaģenta izvēli turpmākajiem pētījumiem;

– turpināts darbs pie jaunu 1,4-DHP atvasinājumu iegūšanas, kur DHP ciklā tiktu ievesta garāka par vienu aminoskābju ķēde;

– no jaunsintezētā 1,4-DHP atvasinājuma ar aminoskābes aizvietotāju DHP cikla 2,6- vietās, sonificējot ūdens šķīdumu ar noteiktu vielas daudzumu, iegūtas nanodaļiņas;

– sintezēti 1,4-DHP atvasinājumi, kuri dihidropiridīna cikla 3,5-vietās satur dažāda garuma alkilaizvietotājus;

– veiktas 1,4-DHP atvasinājumu, kuri satur dažāda garuma alkilaizvietotājus 3,5-vietās, 2,6-metilgrupu bromēšanas reakcijas ar N-bromsukcīnimīdu;

– veikta iepriekš aprakstīto savienojumu 2,6-vietu broma nukleofīla aizvietošana ar dažādiem fluora atoma saturošiem piridīna atvasinājumiem, kā arī  jauniegūto savienojumu struktūras raksturošana ar kodolmagnētiskās rezonanses un elementanalīzes palīdzību.

Publicēts: 07.02.2020.