Paveiktais laika periodā no 01.08.2019. līdz 30.10.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras analīze par ķīmiski iegūtu savienojumu spēju veidot nanodaļiņas. Turpināts darbs pie jaunu 1,4-DHP atvasinājumu iegūšanas, kā rezultātā iegūts jauns 1,4-DHP atvasinājums tālākiem bioloģiskiem un nanodaļiņu veidojošo īpašību pētījumiem;
  • lai pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu informētu par zinātni, kā arī iepazīstinātu tieši pie kāda pētniecības virziena šobrīd strādāju, tika iegūta iespēja sniegt interviju zinātniski praktiskajā un informatīvajā farmācijas žurnālā Materia Medica, kas publicēta izdevuma septembra numurā;
  • ar stenda referātu „4-(N-alkylpyridinium)-1,4-dihydropyridines as bifunctional lipid-like compounds for self-assembling and biological studies” piedalījos  21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), kas notika laika posmā no 4.līdz 7. septembrim Rumānijas pilsētā Konstancā;
  • analizēta zinātniskā literatūra par jonapmaiņu, piemeklētas iespējami atbilstošākās metodes 1,4-DHP atvasinājumu gadījumā.

Publicēts: 07.11.2019.