Paveiktais laika periodā no 01.05.2019. līdz 31.07.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras analīze par 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) molekulas 2,6-vietu modificēšanas iespējām ar dažādiem aizvietotājiem tostarp arginīna atvasinājumu. Analizētas ne tikai aizvietotu 1,4-DHP, bet arī piridīna un citu slāpekli saturošu heterociklu sintēzes iespējas, lai pēc iespējas efektīvāk izstrādātu sintēzes shēmu nepieciešamo savienojumu iegūšanai
  • gramu apjomā sintezēts 1,4-DHP atvasinājums, kurš ir kā izejviela turpmākajiem sintēzes ceļiem, kā arī veikta arginīna molekulas modificēšana
  • izstrādāta alternatīva sintēzes shēma, lai iegūtu bifunkcionālus 1,4-DHP amfifīlus, kur tiktu modificētas 1,4-DHP cikla 2,6-vietas. Veiktas sintēzes gan ar „click” ķīmijas palīdzību, gan izmantojot savienotājposmu, lai vienā molekulā apvienotu struktūras, kas nodrošinātu bifunkcionālu 1,4-DHP amfifīlu iegūšanu
  • turpināts darbs pie bifunkcionālu 1,4-DHP amfifīlu iegūšanas, kur vienā molekulā apvienoti 1,4-DHP cikls un arginīna molekula. Ar „click” ķīmijas palīdzību izdevies ievest 1,4-DHP gredzena 2,6-vietās arginīna fragmentu. Lai iegūtu tīru vielu tālākiem pētījumiem, piemeklēti reakcijas maisījuma attīrīšanai atbilstošie šķidruma hromatogrāfijas apstākļi un pārbaudīti reakcijas apstākļi arginīna molekulas aizsargrupu noņemšanai.

Publicēts: 07.08.2019.