Paveiktais laika periodā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie 1,4-DHP atvasinājumu sintēzes, kuri satur dažāda garuma alkilaizvietotājus 3,5-vietās un dažādus piridīnija aizvietotājus 2,6-vietās, lai iegūtu jaunus bifunkcionālus savienojumus tālākiem pētījumiem;
  • ar profesoru Valentīnu Cenu no Kastilla La Mančas Universitātes (University of Castilla-La Mancha) Albasetē, Spānijā pārrunāta iespēja viesoties mobilitātes ietvaros viņa laboratorijā;
  • uzsākta mobilitātes vizīte profesora Valentīna Cenas laboratorijā Kastilla La Manča Universitātē (University of Castilla-La Mancha) Albasetē, Spānijā. Pārbaudīti daži jauniegūtie bifunkcionālie savienojumi, kā arī to veidoto nanodaļiņu kompleksi ar siRNA (small interfering RNA). Mobilitātes ietvaros apgūtas pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar šūnām bioloģiskā laboratorijā;
  • sakarā ar pasaules mēroga pandēmiju, ko izraisīja Covid-19, mobilitātes ietvaros plānotie darbi tika pārplānoti, jo iepriekš izstrādātais darba plāns ar darbu laboratorijā nebija iespējams par visiem simts procentiem.

Publicēts: 07.05.2020.