Paveiktais laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.

  • veikta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde;
  • veikta iepirkuma procedūra un 30.06.2020. ar  iepirkuma uzvarētāju noslēgts pakalpojuma līgums par projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādi.

Publicēts 15.07.2020.