Paveiktais laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • optimizēti parametri (silikagela daudzums, eluenta sistēma) produkta attīrīšanai, izmantojot lielapjoma kolonu hromatogrāfiju;
  • pētītas iespējas tehniskā enala produkta izmantošanai uzreiz nākamajā stadijā, iegūstot atvasinājumus ar augstāku kristalizācijas tieksmi, lai varētu izvairīties no kolonnu hromatogrāfijas izmantošanas;
  • atrasta un optimizēta jauna praktiska metode lakton-karbonskābes intermediāta sintēzei, aizstājot iepriekš izmantoto Pinika oksidēšanas reakciju;
  • atrasta un optimizēta metode amīda intermediāta sintēzei, izvairoties no laktona cikla atvēršanas;
  • izstrādāta ēn-karbamāta intermediāta sintēze ar Kurciusa reakcijas palīdzību, praktiskā veidā, neizmantojot kolonu hromatogrāfiju visā trīs stadiju garumā.

Publicēts: 09.07.2020.