Paveiktais laika periodā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināti pētījumi trīskāršās un četrkāršās kaskādes procesa izstrādei, Aggarwal enāla ieguvei, izmantojot 4-hidroksi-butanālu kā izejvielu un dažādus oksidēšanas reaģentus
  • veikta sintēzes ceļa izpēte prostaglandīnu (PGJ3 un PGA2) totālās sintēzes stratēģiskā intermediāta (enona-estera) iegūšanai divreiz īsākā stadiju skaitā kā iepriekš, aizstājot industriāli nepieņemamo un enerģētiski nestabilo azīda intermediātu Curtius pārgrupēšanas reakcijai ar amīda intermediātu Hofmann pārgrupēšanas reakcijai.

Publicēts: 09.07.2019.