Paveiktais laika periodā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta sukcinaldehīda sintēzes optimizācija 0,2 kg un 0,5 kg iekrāvuma apjomā, izmantojot 3L reaktoru;
  • izpētītas alternatīvas metodes ūdens atdalīšanai no sukcinaldehīda, maksimizējot produkta iznākumu un minimizējot blakusproduktu oligomēru veidošanos;
  • veikta sukcinaldehīda dimerizācijas reakcijas izpēte 3L reaktorā ar mehānisko maisīšanu 50-60 g iekrāvuma apjomā;
  • veikta sukcinaldehīda dimerizācijas reakcijas tālāka procesa parametru optimizācija 0,2 kg iekrāvuma apjomā, panākot rekordaugstu enāla produkta iznākumu.

Publicēts: 09.04.2020.