Pēteris Trapencieris – Gustava Vanaga balvas laureāts

Pēteris Trapencieris 11. Paula Valena simpozijā, septembris 2019

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) vadošajam pētniekam, akadēmiķim Pēterim Trapencierim par pētījumiem jaunu pretvēža zāļvielu izveidē 2024. gada 16. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra  Gustava Vanaga balvu ķīmijā.

Dr. P. Trapenciera zinātniskie pētījumi ir saistīti ar jaunu zāļvielu izstrādi un organiskās ķīmijas metodoloģijas attīstību, sevišķi aziridīnu ķīmijā, par ko arī piešķirts augstais apbalvojums.

Sasniegumu klāstā īpaši jāizceļ Dr. Trapenciera nozīmīgais ieguldījums jauna pretvēža preparāta “Leakadīns” radīšanā. Leakadīna galvenais struktūrelements ir aziridīns, heterocikls ar ārkārtīgi plašām pielietojuma iespējām zāļvielu izstrādē un organiskajā ķīmijā. Interese par aziridīnu ķīmiju P. Trapencierim aizsākās jau doktorantūras studiju laikā OSI un pastiprinājās pēc stažēšanās aziridīnu ķīmijas speciālista prof. K. Jēniša (K. Jähnisch) grupā Berlīnē (Vācijā, 1990.g.) un prof. E. Vedēja (E. Vedejs) laboratorijā Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV, 1992.-1993.g.), kur viņš bija iesaistīts aziridīnu saturošas pretvēža dabasvielas mitomicīna totālajā sintēzē. Pēc atgriešanās Latvijā Dr. P. Trapencieris aktīvi pievērsās aziridīna ķīmijai, publicējot kopumā 17 rakstus par aziridīna atvasinājumu sintēzes metodoloģiju, īpašību raksturošanu un pielietojumu organiskajā sintēzē.

Tāpat izceļama ir Dr. P. Trapenciera darbība starptautiskās sadarbības veicināšanā un Latvijas studentu un pētnieku iesaistē starptautiskajā zinātnes telpā. Kopš 1998. gada Dr. P. Trapencieris regulāri organizē starptautisko Paula Valdena simpoziju organiskajā ķīmijā, kas ir viens no centrālajiem notikumiem ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu ķīmijas zinātnes dzīvē. Katru otro gadu simpozijs pulcē visaugstākās raudzes vieslektorus no visas pasaules, piemēram, 2019. gadā simpozijā bija iespēja klausīties Nobela prēmijas laureāta prof. B. Lista lekciju. Simpozijs sniedz neatsveramu ieguldījumu jaunās pētnieku paaudzes izglītošanā, jo studentiem tiek dota iespēja ne tikai uzzināt par aktuālākajiem pētījumiem, bet arī klātienē apspriest savus rezultātus ar pasaules vadošajiem jomas profesionāļiem. Dr. P. Trapencieris ir arī prestižās starptautiskas konferences Balticum Organicum Syntheticum Latvijas orgkomitejas vadītājs.

Dr. P. Trapenciera plašās zināšanas un izcilā zinātniskā erudīcija ir nodrošinājusi arī augstvērtīgu jaunās pētnieku paaudzes izglītošanu – viņa vadībā aizstāvētas trīs doktora disertācijas.

Latvijas Televīzija raidījumā “Rīta Panorāma” 2024. gada 16. februārī demonstrēja sižetu “Ķīmiķis, kas atvēra durvis uz pasauli“, kurā Dr. Pēteris Trapencieris dalījās par savu aizraušanos ar ķīmiju un atklāšanas prieku. Turpat par Dr. Trapenciera ieguldījumu zinātnes un institūta attīstībā, kā arī jaunās paaudzes izglītošanā stāstīja viņa kolēģi un līdzgaitnieki – prof. Ivars Kalviņš, prof. Edgars Sūna un Dr. Osvalds Pugovičs.