Pāvels Dimitrijevs iegūst zinātņu doktora grādu

no kreisās - Pāvels Dimitrijevs, Pāvels Arsenjans

15. janvārī (2024) mūsu kolēģis Pāvels Dimitrijevs (Farmakomodulatoru sintēzes grupa) Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas, promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Izoselenazolija sāļu ietekme uz vēža metabolismu” un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs – OSI vadošais pētnieks, Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājs Dr. Pāvels Arsenjans.

Pāvela disertācijas pētījuma galvenais mērķis bija novērtēt izoselenazolija sāļu, kas ir jauna organisko selēna savienojumu klase, ķīmijterapijas potenciālu un izpētīt to darbības mehānismu.

Vēža šūnas no normālām šūnām atšķiras ar ļoti strauju augšanu. To augšanai nepieciešams liels enerģijas daudzums, kuru nodrošina enerģijas iegūšanas ceļi, kas būtiski atšķiras no normālām šūnām. Piruvāta kināze M2 (PKM2) ir vēža šūnām raksturīgs enzīms, kas regulē glikozes metabolisma (vielmaiņas) gaitu, mitohondriju funkcijas un veicina vēža attīstību.

Disertācijas pētījums ļāva pierādīt, ka izoselenazolija sāļi specifiski kavē PKM2 aktivitāti un neļauj ļaundabīgām šūnām iegūt enerģiju vajadzīgā daudzumā. Veicot plašākus pētījumus, tika atklāts jauno savienojumu molekulārais darbības mehānisms un pierādīts, ka izoselenazolija sāļi kavē PKM2 neparastā veidā, veicinot neaktīvu PKM2 tetramēru veidošanos. Papildus tika pierādīts, ka šāda tipa savienojumi kavē vēža šūnu elpošanu un izraisa ievērojamu oksidatīvo stresu.

Promocijas darbs pieejams RSU tīmekļvietnē.

Sirsnīgi sveicam autoru un novēlam turpmākus panākumus!