Par sasniegumiem zinātnē apbalvo OSI zinātniekus

2016. gada 12. oktobrī OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam prof. Ivaram Kalviņam par jaunu kardioprotektoru izstrādi un to darbības mehānismu pētījumiem pasniedza AS “Grindeks” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojumu “Zelta Pūce” .
Savukārt jauno zinātnieku balvas “Sudraba Pūce” saņēma OSI jaunie zinātnieki – Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka par pētījumu “Jaunas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas metil-GBB molekulāro darbības mehānisma atklāšana un izpēte” un Edijs Vāvers par pētījumu  “Jauna atmiņas procesus uzlabojoša savienojuma atklāšana un tā farmakoloģiskā profila izpēte”.

Vairāk info AS ”Grindeks” mājas lapā