Par Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktori ievēlēta Dace Kārkle

Dace Kārkle 2023. gads

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Zinātniskā padome 2023. gada 17. oktobrī par OSI direktoru ievēlējusi līdzšinējo OSI direktora vietnieci Daci Kārkli. Lēmums paredz direktora pienākuma pildīšanu no 2023. gada 18. oktobra.

OSI Zinātniskā padome šodien lēma par jaunu vadību. UZ OSI vadītāja amatu pretendēja trīs pretendenti. Dace Kārkle ar 13 balsīm par un vienam Zinātniskās padomes loceklim atturoties, ieguva Zinātniskās padomes atbalstu un tika ievēlēta par OSI direktori.

Dace Kārkle līdz šim ir ieņēmusi vairākus nozīmīgus amatus un piedalījusies Latvijas zinātnes un OSI attīstības nodrošināšanā. Kopš 2004. gada viņa ir pildījusi OSI direktora vietnieka pienākumus  finanšu, administratīvajos un juridiskajos jautājumos. Kopš 2019. gada Dace Kārkle ir arī  Eiropas Zinātnes menedžeru un administratoru asociācijas (EARMA) Finanšu un pārvaldības komitejas locekle un no 2022. gada –  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) padomes locekle un Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) Starptautiskās konsultatīvās padomes locekle. Sākot no 2021. gada, D. Kārkle vada Centrālās un Austrumeiropas pētniecības organizāciju asociācijas “Alliance for Life” Zināšanu un tehnoloģiju pārneses fokusgrupu, daloties ar OSI uzkrāto pieredzi starptautiskā mērogā.

Dace Kārkle ir Stokholmas Ekonomikas skolas absolvente un OSI strādā kopš 2003. gada. Pēc augstskolas absolvēšanas D. Kārkle ir ieguvusi starptautisko CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikāciju un papildinājusi zināšanas jurisprudencē.

Kā galvenos uzdevumus direktora amatā Dace Kārkle ir izvirzījusi OSI attīstības un izcilības veicināšanu, starptautiskas konkurētspējas palielināšanu, kā arī visu nepieciešamo priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanu sekmīgai OSI un Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) reorganizācijai, kas plānota līdz 2026. gada vidum.

Dace Kārkle ir devusi nenovērtējamu ieguldījumu akadēmiskā un komercsektora sadarbības veicināšanā Latvijā, demonstrējusi mūsu valsts sasniegumus zināšanu un tehnoloģiju pārnesē starptautiskā mērogā un tādā veidā devusi ieguldījumu ekonomikas transformācijā uz augstas pievienotas vērtības produktu radīšanu. Par šo ieguldījumu institūta un Latvijas zinātnes attīstībā Dace Kārkle apbalvota ar LR Ministru kabineta Atzinības rakstu (2023), Akadēmiķa Solomona Hillera medaļu (2020) un  Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu (2017).