OSI dalība Latvijas – Ukrainas sadarbības programmā

Valsts Izglītības un attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursā starp apstiprinātajiem projektiem ir arī OSI zinātnieku grupas Dr. A. Plotnieces un Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūta zinātnieku grupas
Dr. J. Šermolovičas vadītais projekts “Fluoru saturošu amfifīlu heterociklu kā piegādes sistēmu izstrāde un to pašorganizējošos īpašību raksturojums perspektīvai jaunu materiālu izstrādei un izmantošanai biomedicīnā”.
Vairāk par Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programmu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam: http://viaa.gov.lv/lat/zinat