Oļesja Koleda iegūst zinātņu doktora grādu

Oļesja Koleda

23. janvārī (2024) mūsu kolēģie Oļesja Koleda (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Bioloģiski nozīmīgu heterociklisko savienojumu elektroķīmiskā sintēze” un ieguva doktora zinātnisko grādu dabaszinātnēs. (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs – prof. Edgars Sūna, Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.

Sirsnīgi sveicam autori un novēlam turpmākus panākumus!