Noslēgusies OSI pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu priekšatlase

logo_viaa_eraf

Saskaņā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikuma III daļas 17.punktu, kā arī atsaucoties uz OSI pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas 2016. gada 27. oktobra lēmumu un OSI direktora 2016. gada 28. oktobra rīkojumu Nr.1.1.-2/33, informējam, ka Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas priekšatlasē tiek atbalstīti šādi pētniecības pieteikumi:

 • „Inovatīvu ogļskābes anhidrāžu inhibitoru kā potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana (Development of Novel Inhibitors of Carbonic Anhydrases as Potent Anti-Cancer Agents)” (iesniedzējs – Grandāne);
 • „Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju (Functionalization of Amino Acids via C(sp3)-H Bond Activation)” (iesniedzējs – L.Grigorjeva);
 • „Cerkosporamīda un tā analogu kā potenciālu pretvēža līdzekļu totālā sintēze (Total Synthesis of Cercosporamide and Its Analogues As Potential Cancer Chemotherapeutic Agents)” (iesniedzējs – E.Priede);
 • „Aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu β-arilēšana (β–Arylation of aziridine-2-carboxylic acid derivatives )” (iesniedzējs – B.Štrumfs);
 • „Eleganīna A un 17-nor-ekselsinidīna totālā sintēze (Total Synthesis of Eleganine A and 17-nor-Excelsinidine)” (iesniedzējs – G.Šmits);
 • „Jauna ārstēšanas stratēģija enerģijas metabolisma korekcijai sepsē (Novel treatment strategies for the correction of energy metabolism in sepsis)” (iesniedzējs – M.Makrecka – Kūka);
 • „Samazinātas un palielinātas karnitīna koncentrācijas salīdzinoša ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļos (The comparative effects of increased and decreased levels of carnitine on physical performance and adaption to hypoxia)” (iesniedzējs – E.Makarova);
 • „Kurkumīna saturošu heterociklisko savienojumu sintēze (Synthesis of Curcumin Heterocyclic Derivatives)” (iesniedzējs – R.Šmits);
 • „Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde (Fluorinated Small Rings for Drug Discovery: Development of Novel Fluoromethylene Transfer Reagents)” (iesniedzējs – J.Veliks);
 • „Sigma-1 receptora struktūras un ligandu mijiedarbību pētījumi (The Structure of Sigma-1 Receptor and Interactions with Ligands)” (iesniedzējs – I.Goba);
 • „Hipersaites metāllatrānu saimē: silīcija un ģermānija hipervalento savienojumu ķīmiskās un fizikālās īpašības. Molekulāro vadu jaunā paaudze un molekulārās elektroķīmijas sistēmas, elektromehāniskā nanopievade un spintronika (Hyperbonds in metallatrane families: chemistry and physico-chemistry of hypervalent compounds of silicon and germanium. New generation of molecular wires and the systems for molecular electronics, electromechanical nano-actuators and spintronics)” (iesniedzējs – V.Romanovs);
 • „Sigmas-1 receptora nozīme seksuālajā uzvedībā (The role of sigma-1 receptor in sexual behaviour)” (iesniedzējs – B.Švalbe).

Noraidītie pētniecības pieteikumi: nav.

Jautājumos par apstiprināto pētniecības pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā, lūdzam iesniedzējus sazināties ar OSI pa tālruni 67014877 vai e-pastu didzis@osi.lv.