Melita Ozola iegūst zinātņu doktora grādu

24. novembrī (2023) mūsu kolēģe Melita Ozola (Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija) Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas, promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Trimetilamīna N-oksīda regulācija kardiometabolo slimību ārstēšanā” un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītāja – OSI vadošā pētniece, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas laboratorijas vadītāja prof. Maija Dambrova.

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!