LZA vārdabalvu laureātu vidū OSI zinātnieki

2020. gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus, piešķirot deviņas LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

3 balvas piešķirtas Latvijas Organiskās sintēzes institūta jaunajiem pētniekiem:

  • Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta vadošajam pētniekam, Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājam Dr.chem. Pāvelam Arsenjanam par jaunu sintēzes metožu izveidošanu, pētījumiem materiālu un medicīnas ķīmijā;
  • Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā jauniem zinātniekiem par darbu “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistente Mg.chem. Renāte Melngaile (vadītājs Dr.sc.nat. J.Veliks);
  • jauno zinātnieku balvu par darbu “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistents Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (vadītāja Dr.chem. L.Grigorjeva).

Vairāk informācijas par balvām un laureātiem LZA tīmekļvietnē.