LZA pasludina ievērojamākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi 11 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā (www.lza.lv), starp kuriem ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku pētījumi.

Par sasniegumu teorētiskajā zinātnē godalgots Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorijas zinātnieku – LZA akadēmiķes Maijas Dambrovas, Dr.pharm. Marinas Makreckas-Kūkas, Dr.pharm. Reiņa Vilšķērsta, Dr.pharm. Elīnas Makarovas, Dr.pharm. Jāņa Kūkas un LZA korespondētājlocekļa Edgara Liepiņa pētījums par meldonija (mildronāta) farmakoloģiskajiem efektiem un tā uzkrāšanās mehānismiem organismā.


Video: Zinātnes fonds

Lietišķās zinātnes nozarē godalgots Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) un Francis Crick institūta Lielbritānijā zinātnieku Dr.chem. Daces Rasiņas (OSI), MSc Mārtiņa Otikova (OSI), MSc Jāņa Leitāna (BMC), Dr.chem. Rosario Recachas (OSI), Dr.chem. Oleksandra V.Borysova (OSI), Dr.chem. Ivetas Kaņepes-Lapsas (OSI), Dr.chem. Ilonas Domračevas (OSI), MSc Teodora Panteļejeva (OSI), LZA akadēmiķa Kaspara Tāra (BMC), Dr.chem. Kristapa Jaudzema (OSI) un LZA korespondētājlocekļa Aigara Jirgensona (OSI) pētījums – jaunas pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klases atklāšana.


Video: Zinātnes fonds