Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas

24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli ievēlēts OSI Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Dr. chem. Pēteris Trapencieris un par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēta Dr. chem. Aiva Plotniece.

Sveicam!

Vairāk informācijas: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3495&Itemid=43