Latvijas Organiskās sintēzes institūts uzsāk darbu programmas Apvārsnis 2020 projektā RISK-HUNT3R

RISK-HUNT3R ir jauna, dažādu nozaru pasaules vadošos speciālistus apvienojoša Eiropas līmeņa iniciatīva, kas vērsta uz inovatīvas, dzīvnieku izmēģinājumus neiekļaujošas ķīmisko vielu riska novērtējuma sistēmas izveidošanu.

Pēdējās desmitgadēs zinātne un sabiedrība ir aktualizējusi jautājumu par dzīvnieku izmantošanu ķīmisko vielu drošības pārbaudēs. Šis jautājums neaprobežojas tikai ar ētiska rakstura domstarpībām. Pētījumi ar dzīvniekiem ir arī laika un resursu ietilpīgi, bez tam tie nenodrošina visu nepieciešamo informāciju par specifiski cilvēkiem raksturīgajām potenciālajām organisma reakcijām uz ķīmisko savienojumu iedarbību.

No vienas puses, esošās testēšanas sistēmas – in silico  un in vitro pārbaudes  – jau ir ievērojami uzlabojušas iespējas veikt riska novērtējumu bez dzīvnieku izmantošanas, bet tās ir izgaismojušas arī virkni aktuālu problēmu, kas jārisina turpmākajos pētījumos.

Projekts RISK-HUNT3R izveidos jaunas paaudzes testsistēmas, kas apvienos zināmo toksikoloģisko informāciju, in vitro metodes un datormodelēšanas iespējas, tādējādi radot iespēju novērtēt potenciālos ķīmisko vielu radītos riskus tieši cilvēku veselībai.

Projekta koordinators, Leidenes Akadēmiskā zāļu izpētes centra profesors Bobs van der Voterss projekta vīziju formulē šādi: “Integrēta testēšanas stratēģija, apvienojot in silico un in vitro metodes sniegs sabiedrībai nebijuša līmeņa aizsardzību pret ķīmiskajiem riska faktoriem”.

Vērienīgajā projektā apvienojušies 37 partneri no akadēmiskā sektora, komercsektora un uzraugošajām organizācijām. Projekts uzsākts 2021. gada 1. jūnijā un turpināsies 5 gadus, izmantojot Eiropas Komisijas finansējumu 23 MEUR apjomā.  

Latvijas Organiskās sintēzes institūts projektā piedalīsies ar savu bioanalītiskās ķīmijas un in-vivo drošības pētījumu pieredzi. Latvijas puses projekta koordinators ir Dr. pharm. Edgars Liepiņš.

Pamatinformācija par projektu
  • RISK-HUNT3R ir saīsinājums no projekta nosaukuma angļu valodā “RISK assessment of chemicals integrating HUman centric Next generation Testing strategies promoting the 3Rs”.
  • 3R principi ir saīsinājums no angļu valodas termina “Replacement, Reduction and Refinement of animal-based models”.
  • Projekta konsorcijā ir 37 partneri (40% komercsektora, 55% akadēmiskā sektora un 5% uzraugošo organizāciju pārstāvju), koordinators ir Leidenes universitāte.
  • Projekta budžetu 23MEUR sedz Eiropas Komisija
  • Projekta darbi sākas 2021. gada jūnijā un tā ilgums ir 5 gadi.
  • RISK-HUNT3R ir viens trim klastera ASPIS (Animal-free Safety assessment of chemicals: Project cluster for Implementation of novel Strategies) projektiem. Kopā ar projektiem ONTOX un PrecisionTOX tas veido Eiropas kopējo iniciatīvu virzībā uz ilgstspējīgu un uzticamu ķīmisko risku novērtējumu bez dzīvnieku izmantošanas.