Latvijas Organiskās sintēzes institūts piedalās „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” izveidē

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti veidos „Baltijas Biomateriālu ekselences centru”, kurā plānots apvienot dažādu jomu zināšanas un infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai plašu pakalpojumu spektru, sākot no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

Viens no „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” centra pamatuzdevumiem būs attīstīt biomateriālu izpētes jomu Baltijas reģionā, kā arī, iesaistot ražojošo sektoru un citas zinātniskās institūcijas, nākotnē veicināt tehnoloģiju pārnesi un jaunu produktu ieviešanu tirgū.

    25. septembrī RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā notika projekta partneru pirmā tikšanās, savukārt 26. septembrī projekta partneri viesojās OSI.

BBCE_Visit LIOS

„Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” ir Eiropas Savienības „Apvārsnis2020″ pētniecības un inovāciju programmas „Teaming Phase I” finansēts projekts (Nr. 763721). Projektu īstenos starptautiska zinātnieku komanda no Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centra, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Rīgas Stradiņa universitātes.