Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 60

24. februārī (2017) ar lekciju atzīmējām Latvijas Organiskās sintēzes institūta 60. gadadienu. Svētku lekcijā par institūta izaugsmi un attīstību cauri gadu desmitiem piedalījās lektori prof. Jānis Stradiņš, prof. Elmārs Grēns, prof. Gunārs Duburs, prof. Ivars Kalviņš un prof. Maija Dambrova. Kopīgi kavējāmies atmiņās par paveikto, kā arī institūta direktors Osvalds Pugovičs iezīmēja institūta turpmākos plānus.

Par ieguldījumu institūta izaugsmē un attīstībā Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza atzinības rakstus OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam, prof. Ivaram Kalviņam, direktoram Osvaldam Pugovičam, direktora vietniecei finanšu un administratīvos jautājumos Dacei Kārklei, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, prof. Edvardam Liepiņam, ilggadējajam Membrānaktīvo savienojumu un beta-diketonu savienojumu laboratorijas vadītājam, prof. Gunāram Duburam, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītājai, prof. Maijai Dambrovai, Perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājam, prof. Edgaram Sūnam, Metodoloģijas grupas vadītājam, prof. Aigaram Jirgensonam.

24.02.2017.Liela_gilde

Sirsnīgs paldies par laba vēlējumiem visiem sveicējiem!