Kristapam Jaudzemam pasniedz Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas veicināšanas balvu

24.10.2017. OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, vad. pētniekam, Dr.chem. Kristapam Jaudzemam pasniedza Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (European Academy of Sciences and Arts) veicināšanas jeb mazo Feliksa balvu. Balva Kristapam Jaudzemam piešķirta par nozīmīgiem sasniegumiem biopolimēru, proteīnu un ligandu mijiedarbību pētījumiem ar kodolmagnētiskās rezonanses metodi.

Jaudzems_balva_24.10.2017_2Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu jeb Lielo Feliksa balvu saņēma Eiropas Parlamenta deputāte, Dr.oec. Inese Vaidere, savukārt otru mazo Feliksa balvu – LU asociētā profesore Inta Mieriņa.

Jaudzems_balva_24.10.2017

Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu, kā arī divas veicināšanas balvas kopš 2001. gada piešķir reizi trijos gados par ievērojamiem sasniegumiem humanitāro zinātņu jomās, veselības aprūpes un medicīnas zinātnes un augstākās medicīniskās izglītības jomā.