Konstantinos Grammatoglou iegūst doktora grādu ķīmijā

14.jūnijā (2023) mūsu kolēģis Konstantinos Grammatoglou Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Jaunu metožu izstrāde PLP atkarīgo enzīmu inhibitoru sintēzei un baktēriju enzīma O-acetilserīna sulfhidrilāzes kovalentās inhibīcijas potenciāla izpēte”.

Promocijas darba vadītājs prof. Aigars Jirgensons (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!